Factory Information
Factory Area: 250 m2
Employees: Below 100
Plant Add: 601-4 Dikai Masion One, No.471 Jincheng Road, Xiaoshan , Hangzhou, China